• Bakverk til jul

    Førjulsskam og skambaking

    Når jeg spør det store internettet: Hva er skam, er de tre første treffene fra Store norske leksikon (SNL), forskning.no og Tara.no. Hos SNL står det: Skam er en sterkt ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende side av seg selv, og dermed avslørt seg selv som et mislykket, udugelig eller umoralsk individ. (https://snl.no/skam) Forskning.no forteller oss blant annet at: Man føler seg liten, dum, mislykket eller verdiløs og får et sterkt behov for å skjule seg. (https://forskning.no/forskeren-forteller-psykologi/forskeren-forteller-hva-er-egentlig-skamfolelse/377474) Og hos Tara.no kan vi lese at: Det hele koker ned til flokkdyrets angst for å bli utstøtt. (https://tara.no/helse/selvutvikling/hva-er-skam) Slik kan det også være med julebloggere. Også vi kan kjenne på…

  • Juleaktig sang,  Juleblogg

    Flodhester en viktig ressurs!

    Dette har bloggerkollega Doktor Per på TV2 lært oss for mange år siden! Det kan derfor være mange grunner til å ønske seg en flodhest til jul, men det spørs om ikke om oppbevaring av hjemlig flodhest kan bli en dyrevelferdsutfordring, apropos det jeg skrev om i går. Det beste vil kanskje være å la flodhesten forbli i sitt naturlige habitat, som nøkkelart i egen biotop, for både klima og miljø. https://youtu.be/vuNH4kpuobc Da kan vi heller lytte til Scott Bradlee’s Post Modern Jukebox’ (PMJ) sin flotte tolkning av barnestjernen Gayla Peevys julehit fra 1953. I grunnen kunne PMJ vært representert med dagens juleaktige låt ved mange anledninger i årets juleblogg.…