Bakverk til jul

Dagen etter julebordet – The 3rd day of smultbakst

Av de 571.000 treffene som kommer opp når man googler «dagen etter julebordet», omhandler mange av de første treffene at man kanskje bør la bilen stå dagen etter. Ikke bare på grunn av mulig promille, men som VG-Helse påpeker: Det er også andre ting som kan gjøre at julebordet påvirker kjøreformen dagen etter…

Men selv om jeg blar gjennom treff etter treff i mitt google-søk, finner jeg ingen advarsler mot smultbakst dagen etter julebordet.

Det er ikke usannsynlig at julebordet kan påvirke formen når det gjelder kjevling og utstikking av smultringer dagen derpå, så jeg fant det tryggest å vente til kvelden med årets smultringproduksjon (selve smulthåndteringen kan jo også være et risikomoment. Det er i grunnen all grunn til å undre seg over at det ikke er flere advarsler mot smultbakst dagen etter julebord. Man kan fort pådra seg ujevn kjevling av deig og økt fare for brannskader i smulthåndteringen). Hvordan gikk det? Døm selv. Det ble i alle fall ingen brannskader!