Juleaktig sang

Polen har også julesangtradisjoner

Studieturnytt. I dag har jeg oppdaget at Polen også har julesangtradisjoner. For eksempel takket være den polske komponist Witold Lutoslawski, som har gjort en stor jobb med å samle polsk julesangtradisjon og arrangere dette passende for kor og orkester. En av de mest sentrale julesangene er :