Kjære JuleAlf

Kjære JuleAlf #14

Mer lokaliseringsdebatt på julebloggen etterlyses.

Kjære JuleAlf

Når JuleAlf kikker i JuleStjerna – hvor blir JuleSykehuset liggende til slutt? Får Maria plass på fødeavdelingen? Og finnes det tre vise menn på/i/ved/uti/nedi Hamar – og vil de/ønsker de/nekter de å komme på barselvisitt?

  • Hilsen anonym Brumunddøl/Volvoentusiast (47)

Kjære anonym brumunddøl/ Volvoentusiast (47)

Det som er litt utfordrende om dagen, er å klare å kikke i julestjerna. Selv om det i år blir julestjerne på himmelen, er ikke den like lett å se på grunn av all nattlig lysforurensing for oss som bor i tettbygde strøk.

I og med at du er volvoentusiast, kan dette kanskje kobles sammen med din undring omkring tre vise menn på/i/ved/uti/nedi Hamar. La oss begynne med den første, Kaspar. Driver ikke han en motorservicebedrift, eller lignende i Våler, noe som tyder på at han fra tid til annen er på vei til Hamar? Når det gjelder Melkior, er kanskje ikke dette helt bilrelatert, men jeg mener å erindre at dette er en landeier i Ytre Rendal, som også fra tid til annen kan tenkes å reise innom Hamar av uante grunner. At Baltazar har vært på Hamar, er utvilsomt. Jernbanearkitekt Baltazar Lange tegnet stasjonsbygningen på Hamar stasjon. Her kan vi se at allerede denne lille gjennomgangen av de tre vise menn, fort kan bidra som elementer inn i en allerede betent debatt. Kaspar drømmer kanskje om persontrafikk og elektrifisering av Solør-banen, mens Melkior ønsker seg kanskje elektrifisering av Røros-banen. Både Kaspar og Melkior ønsker seg kanskje trasé øst gjennom Hamar, og stasjon ved Vikingskipet, mens Baltazar var arkitekten som tegnet dagens stasjonsbygning, og ønsker seg kanskje trasé vest. Dette eksempelet viser at lokaliseringsdebatter kan være vanskelig også innenfor noe som for utenforstående virker som en klart definert enhetlig gruppe.

Når det gjelder sykehuslokalisering, er det fristende å peke på at hvis Brumunddal er ved Mjøsbrua, er Hamar flyplass i Brumunddal. I motsetning til styringsgruppen for Helse Sør-Øst, vil JuleAlf avvente samfunnsanalysen som er bestilt i forbindelse med sykehuslokalisering, som kanskje sier noe mer om demografisk utvikling mm i 2040 og kanskje i mindre grad tenker at slik det har vært i 60 år, sånn skal det være i 60 år til.

Når vi legger alt dette til side, tror jeg både volvoentusiaster, brumunddøler og tilårskomne hamarsinger, kan være enige om at julefødeklinikken burde ligge i Furnes, og at det der vil være plass for jomfru Maria, samt at de tre vise menn ville komme på barselsbesøk med mindre det fortsatt er strenge smittevernsregler.

  • Klargjørende hilsen JuleAlf