Kjære JuleAlf

Kjære JuleAlf #2

I dag besvares 2 julekakerelaterte spørsmål fra en undrende leser:

Kjære JuleAlf

 1. Er det vanlig å få juleing om man forsyner seg ekstra kraftig av kakeboksen?
 2. Kom på en ting til. Når man henter kakeboksene fra kjelleren hender det ofte at det er overliggere fra året før. Et par serinakaker, 2-3 sirupssnipper eller noen pepperkakemenn. (En gang fant jeg en pepperkakemann og en pepperkakedame tett omslynget)
  • Hva bør man foreta seg med disse stakkars kakene? 
  • Om de skal kastes, er det da i «ikke brennbart»?

Hilsen anonym undrende matmasende mann (49)

Kjære anonym undrende matmasende mann (49)

Først så må jeg understreke at den anonyme matmasende mannen på 49 ikke er undertegnede. Jeg er klar over at flere av bloggens lesere godt vet at bloggeren er en mann på 49, som maser om bakverk til jul. Det er imidlertid slik at det er en viss forskjell på å være julebakverksmasende mann (49) og matmasende mann (49). Betegnelsen matmasende, henspiller på en mer generelt masete tilnærming til mat, mens betegnelsen julebakverksmasende henspiller på en mer spesielt masete tilnærming til bakverk som gjerne fortæres i forbindelse med julen.

Så til dine 2 spørsmål:

 1. Som kjent, kan forleddet jule ha to betydninger
  • forleddet kan ha samme opphav som gjure, egentlig ‘denge med reim
  • forleddet kan henspille på å feire jul; òg bety: more, forlyste

Når det gjelder etterleddet –ing, kan det brukes til å lage substantiv av verb

 • i ord med abstrakt tyding; til dømes lesing og skriving
 • i ord med konkret tyding; til dømes sikring, byting og klining

Til alle lingvistikk-kyndige mennesker der ute: Ja, jeg er fullstendig klar over at dette er en grov overforenkling! Jeg stiller meg tvilende til at juleing er en svarabhaktivokalistisk versjon av begrepet juling, og trekker derfor den slutningen av juleing, representerer en alternativ måte, kanskje til og med en forkortelse av begrepet julefeiring. Dette blir en mer abstrakt betydning (og dermed et femininum, og nå som det nærmer seg jul er det tross alt hyggeligere med myke verdier enn med harde verdier, selv om mange foretrekker harde pakker fremfor myke pakker) i substantiviseringen av jule-begrepet. På bakgrunn kan svaret på ditt spørsmål være ja, også sett i lys av at desember er constipation awareness month.

Så til det neste spørsmålet:

2a. Jeg ville nok ha avhendet disse kakene på den mest miljøvennlige måten, noe som kan innebære …

2b. … at kakene kastes i matavfallet, med mindre dekorasjonen av kakene er av en slik beskaffenhet at den øker kakenes brennbarhet betydelig.