Kjære JuleAlf

Begrunnelse for valg av encyklopædi

Allerede før første desember renner det inn med spørsmål til julebloggen.

Spørsmål nr. 1 er fra min vordende arbeidsgiver med et håp (kanskje berettiget? Man bør vel kanskje smiske som nytilsatt) om at tiloversblevne kaker medbringes kontoret når den tid kommer for vårt åsyn.

Spørsmål nr. 2 vedrører bloggerens valg encyklopædi:

Vi vet jo alle at mannen bak figuren «Julealf» er særdeles begeistret for mannen uten stopp Jon Fosse og det er derfor forunderlig at du på bakgrunn av nevnte faktum benytter Wikipedia som kun har åtte treff på søkeordet «julemusikal» (her skulle det ha vært et punktum) og ikke Allkunne som kan by på hele 750 treff

  • Hilsen Jon Fossefall

Takk for spørsmålet, Jon!

Før jeg besvarer spørsmålet ditt, må det bare påpekes at Jon Fosse med sin septologi har skrevet seg inn i norsk litteraturhistorie som en betydelig adventsdikter (ja, kanskje sågar juledikter). Dersom noen hadde laget musikal av Septologien, hadde den definitivt vært gjenstand for anmeldelse i julebloggen.

Når det gjelder valg av encyklopædi, er det dessverre slik at kvaliteten på treff hos Allkunne er begredelig. Når du søker på musikal, får du opp alle artikler der man refererer til ord som «musikalsk» osv. Derfor er trefflisten tilsynelatende lang, men en tydelig definisjon på musikal/filmmusikal/musikalfilm, finner man ikke.

Store Norske Leksikon (SNL) sier følgende:

Musikal, også stavet musical, er en musikkteaterform med teatrale røtter i opera og operette og musikalske røtter i amerikansk vaudeville og britisk music-hall samt de amerikanske folkemusikkformene jazz, blues, spirituals, folksong og country music. I tillegg kommer påvirkning fra en østeuropeisk jødisk tradisjon hvor alle de opprinnelig betydelige amerikanske musikalkomponistene, med unntak av Cole Porter, har sin bakgrunn. (…)

Filmmusikaler

Innføringen av lydfilm gav støtet til produksjon av filmmusikaler i mange land. Land med så forskjellige forutsetninger som Argentina, Egypt, India, Sovjetunionen, Tyskland og Danmark etablerte produksjon av filmmusikaler, hvor innslagene av sang og dans hadde røtter i de respektive nasjonenes egen kultur. Men for et vestlig publikum var det først og fremst den amerikanske filmindustrien som, med utgangspunkt i den første lydfilmen, The Jazz Singer (1927), kunne oppvise en blomstrende filmmusikaltradisjon. Musikalen fant sin filmatiske fortellerform med Fred Astaires og Ginger Rogers’ filmer i 1930-årene. Disse er oftest forviklingskomedier henlagt til et fantasipreget elegant overklassemiljø, hvor det er rimelig at aktørene bryter ut i sang eller begynner å danse.

Julebloggeren fant denne beskrivelsen litt lang, og valgte derfor Wikipedias tilnærming.

Norsk Wikipedia har en definisjon på musikalfilm, som er slik:

Musikalfilm er en filmsjanger hvor sanger sunget av rollefigurene er en del av historiefortellingen. Sjangeren er utviklet fra vanlig musikal.

Denne definisjonen ble imidlertid opplevd som litt kort, selv om den kan fungere godt nok. Det kan dog nevnes at svenskene har, som seg hør og bør, en kortfattet og klinisk definisjon på sin Wikipedia:

Musikalfilm, en typ av film där sång och instrumentalmusik ingår, vid sidan av konventionell dialog.

At jeg valgte en google-translate utgave av definisjonen vi finner på den engelske Wikipedia-varianten, henger sammen med at vi her får en ørliten utdypning av sjangeren. Definisjonen gjengis har på originalspråket:

Musical film is a film genre in which songs by the characters are interwoven into the narrative, sometimes accompanied by singing and dancing. The songs usually advance the plot or develop the film’s characters, but in some cases, they serve merely as breaks in the storyline, often as elaborate «production numbers.»

Min opplevelse er at denne definisjonen gir leserne tilstrekkelig informasjon om forståelsen av sjangerbegrepet og hvor vidt dette kan tolkes. SNLs omtale er god, men lang. Det skal innrømmes at Wikipediabruken er et forsøk på å være folkelig. Jeg kunne like gjerne brukt definisjonen fra Encyclopaedia Britannica, hvor vi kan lese:

Musical film, motion picture consisting of a plot integrating musical numbers. Although usually considered an American genre, musical films from Japan, Italy, France, Great Britain, and Germany have contributed to the development of the type.

Men denne definisjonen oppleves fort som svensk-wikipediansk, dersom man ser bort fra de geografiske presiseringene i setning 2. Julebloggeren må også ile til å beklage at det i utdraget fra SNL har sneket seg inn litt informasjon om den historiske tilblivelsen av filmmusikalsjangeren. Som alle vet, er nemlig Al Jolson (Asa Yoelson) den store stjernen i The Jazz Singer (1927). Jolson er også kjent som kongen av blackface-opptredener. Julebloggen tar sterk avstand fra slike forhold, men vil ikke unnlate å omtale filmer med slike innslag, ettersom innslagene i disse filmene representerer en annen historisk diskurs enn tiden vi lever i nå. Dette betyr ikke det samme som at julebloggeren finner dette akseptabelt.

Julemusikalen står i en stolt tradisjon fra tidlig 1600-tall, med operaer som Il gran natale di Christo salvator nostro, av Giovanni Battista da Gagliano, Jacopo Peri og Jacopo Cicognini. Julefilmmusikalen eller julemusikalfilmen eller filmjulemusikalen står ikke nødvendigvis i en like stolt tradisjon, derfor er kanskje også en wikipediansk encyklpædisk tilnærming riktigere enn å bruke autoriteter som SNL og Britannica. De sistnevnte står i en stolt tradisjon fra Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.

Så, min gode Jon Fossefall. Det er trende årsaker til valg av encyklopædi:

  1. Forsøk på å være folkelig, samt
  2. At den encyklopædiske tradisjon man beveger seg i, skal samsvare med sjangerkvaliteten til julemusikalfilmene, og ikke minst
  3. Simpelthen fordi den engelsk-wikipedianske definisjonen av filmmusikal er den som beskriver det kommende utvalget av julemusikaler best.