Juleblogg

Har vi en ny tradisjon?

Det er bare å beklage, men det viser seg at for tredje år på rad, så er denne julebloggen på samme plattform. Har vi en ny tradisjon?

Det som kanskje også kan vekke oppsikt, er at for annet år på rad, vil alle bakverk produsert etter oppskrifter fra én og samme julebakebok. Jeg kan berolige leserne med at årets julebakebok ikke ble ervervet gjennom julepresang til jul i fjor fra samme nære slektning som ga meg fjorårets julebakebok – JULEGLEDE – høytidens deiligste bakst (som samlet sett fikk terningkast 4, etter fjorårets bakverk til jul-baking), som julepresang til jul i 2019. Årets julebakebok har blitt ervervet gjennom et generøst bokgavekort fra organisasjonen som om kort tid blir min nye arbeidsgiver. Her må det kanskje presiseres at årsaken til bokgavekortet ikke henger sammen med mitt vordende arbeidsforhold, men er knyttet til frivillig organisasjonsarbeid. Det bør vel også tydelig understrekes overfor min nye arbeidsgiver at julebakingen ikke vil gå ut over desemberarbeidsinnsatsen, dersom den vordende arbeidsgiver skulle bekymre seg for det.

Årets julebakebok er Kristine Ilstads julebakebok – Det søte liv… – julens deiligste kaker, som her er avfotografert på julebloggerens kjøkkenbord.

Men alt blir ikke som før. Det blir ikke daglige juleaktige sanger, det blir ikke daglige anmeldelser av fjernsynsjulekalendere og det blir ikke daglige anmeldelser juleromcoms med mange rød- og/eller grønnkledde, vakre mennesker.

Det nye i år blir daglige julefilmmusikalanmeldelser. 

Hva er en filmmusikal? Vi spør allvitende wikipedia, og får svaret via vårt høyt elskede og pålitelige arbeidsverktøy Google Translate:

«Musikalfilm er en filmsjanger der sanger av karakterene er flettet inn i fortellingen, noen ganger akkompagnert av sang og dans. Sangene fremmer vanligvis handlingen eller utvikler filmens karakterer, men i noen tilfeller fungerer de bare som pauser i historien, ofte som forseggjorte «produksjonsnummer».»

Denne definisjonen av filmmusikal innebærer en relativt vid forståelse av hva en musikal er. I denne ånd, har julebloggen også en litt vid forståelse av hva en julemusikal er. Det er ikke et krav om at julemusikalfilmen utelukkende behøver å ha et juletema. I den aktuelle musikalen behøver bare jul å ha en sentral rolle i en avgrenset del av handlingen.

Vi kommer nærmere inn på anmeldelseskriteriene for julefilmmusikaler i forbindelse med den første anmeldelsen 1. desember.

En riktig god adventstid ønskes dere alle trofaste juleblogglesere! Og husk: Skal du lese bare én juleblogg i år, så kan det være denne.