• Julemusikal

    Det må innrømmes… Noen ting er faktisk bedre i Sverige

    Beklager å måtte si det med en gang. Julebloggerens siste julemusikalomtale skulle vært en duell mellom tvende julemusikaler, en svensk og en norsk. For de som husker Høyfjellets sang fra i går, husker at Sonja Henie spilte en norsk flyktning, men at det samtidig er en smule skandinavisk forvirring og forveksling mellom Norge og Sverige i filmen. I broderlig ånd, hadde derfor julebloggeren tenkt å omtale et par nasjonalhelligdommer i det siste innlegget. Den norske er filmradbrekkingen av Sverre Brandts Reisen til julestjernen fra 1976, der man i stor grad har skrevet om manus, samt at man også har forkastet den originale musikken, som Johan Halvorsen komponerte. Hovedtemaet i det originale teaterstykket…