• Juleblogg

    Til ettertanke(?), og muligens vederkvegelse(?) på årets siste dag

    Årets siste dag, er en dag for stille kontemplasjon. For de som ikke kjenner opphavet til begrepet kontemplasjon, kan vi vende oss til NAOB (Det Norske Akademis Ordbok), der vi kan lese at begrepet stammer fra latin contemplatio (genitiv contemplationis), avledet av contemplari ‘beskue’, dannet av con- ‘med’ og en avledning av templum ‘åpen plass, utsiktspunkt, tempel’; i denne betydningen fra middelalderlatin contemplatio (genitiv contemplationis) ‘betraktning, iakttagelse’, i vestlig teologi fra Gregor den store (ca. år 600) og fremover brukt om et særlig aspekt ved kristen meditativ bønn; jf. Kontemplativ. Så om ditt tempel er et tempel, et gudshus, et utsiktspunkt, eller en kirke, så kan du finne en åpen…