Julehefte

Krympflasjon

Som vi alle vet, er «krympflasjon» årets nyord i 2022 (det kan du lese mer om hvis du klikker her, eller du kan lese mer om det hvis du leser videre).

Ordet krympflasjon blir brukt når innhaldet i eller storleiken på ei vare blir mindre medan prisen står stille eller aukar. Det er ein måte å kamuflere prisstiginga på, slik at ho verkar mindre enn ho faktisk er.

– Fenomenet er gamalt, men ordet er nytt. Det er eit såkalla teleskopord som er sett saman av delar av andre ord. Her er grunnlaget krympe og inflasjon. Ordet er altså danna av etablerte norske ord. Det engelske shrinkflation er laga etter same mønsteret, seier Dagfinn Rødningen, seniorrådgjevar i Språkrådet.

 Julebloggeren undrer seg på om krympflasjonen også har inntatt juleheftebransjen. Årets tilfang av julehefter er enormt, og det kan synes som om man tenker at bare gjennom å klistre ordene Julen 2022 på en glossy forside, så lurer man folk til å tro at denne publikasjonen vil gi deg julestemning. Julebloggeren er ikke så naiv at han tror dette fenomenet er nytt, men når forlagene eksempelvis reutgir gamle hefter uten et snev av julestemning, og klistrer Julen 2022 på forsiden, sitter julebloggeren med en nær julestemningskrympflasjonsopplevelse (ta den @språkrådet!).

Julebloggerens tanker vandrer også til professor Bent Sofus Tranøys brageprisvinnende bok fra 2006: Markedets makt over sinnene, hvor vi blant annet finner dette poenget:

Bruker vi alltid våre surt ervervede lønnsmidler hos den rimeligste eller mest etiske tilbyderen?

Da passer det kanskje å omtale årets Smørbukk, nynorskalibiet til Egmont. Som det står på forsiden: «Inga jul utan…» Da er det bare å beklage at her er det ikke mye julestemning. Ikke er det pepperkaker (riktignok mye annen julebakst), ikke er det julesang og julefilm. Vi får imidlertid et snev av julestemning, når Smørbukk tross alt bruker halve heftet på å levere mat (nær foodoraopplevelse) i en julepyntet småby. Julebloggeren er i godlune denne morgenen, ikke minst fordi Smørbukkhistorien ikke er forhistorisk (her dukker både el-sparkesykkel, Vipps og Mattilsynet opp – og vi kan kanskje spørre oss om Smørbukk er den mest etiske tilbyderen av matleveringstjenester) og innvilger Smørbukk 2 stjerner.