Julehefte

Tegneseriehistorie

I dag gir vi ordet til allvitende Wikipedia:

Knoll og Tott (originaltittel The Katzenjammer Kids) er en tegneserie skapt av tysk-amerikaneren Rudolph Dirks (1877-1968). Den regnes av mange for å være verdens første moderne tegneserie, med mulig unntak av The Yellow Kid.

The Katzenjammer Kids i et tegneseriebilag i farger til en avis fra Chicago 1922. I tegneserien sees blant annet Knoll og Tott, Fru Vom, Kaptein Vom og Megler Smekk.

Knoll og Tott debuterte 12. desember 1897 i American Humorist, som var et søndagsmagasin i New York Journal. Serien var sterkt inspirert av barneboken Max og Moritz av Wilhelm Busch fra 1865. Rudolph Dirks skrev og tegnet serien fram til mars 1913. Uoverensstemmelser mellom Dirks og aviseieren Hearst førte så til at serien ble stanset i over ett år.[…] Etter en omfattende rettssak ble det vedtatt at serien og dens navn, «The Katzenjammer Kids,» juridisk tilhørte Hearst. Hearst ansatte dermed fra og med juli 1914 Harold H. Knerr som ny tegner for serien. Knerr hadde stor fantasi og livfull strek, og mange regner hans versjon av Knoll og Tott som den beste.

Dirks fikk imidlertid tillatelse til å skape en separat versjon av serien for andre aviser, med samme figurer og miljøer, men under et annet navn. Sommeren 1914 debuterte dermed serien The Captain and the Kids, som (i hvert fall i begynnelsen) var nærmest helt identisk med The Katzenjammer Kids. Dirks fortsatte å tegne denne serien fram til 1958, da hans sønn John Dirks tok over, som fortsatte å tegne den fram til 1979, da den ble lagt ned. Denne versjonen av serien er i Norge kjent som «Kapteinens Jul.»

Harold H. Knerr tegnet Knoll og Tott i 35 år, fram til sin død i 1949. Serien er siden blitt tegnet av Doc Winner (1949-56), Joe Musial (1956-77), Mike Senich (1977-81) og Angelo DeCesare (1981-86). Fra 1986 og i tjue år framover tegnet Hy Eisman serien; det siste nye avsnittet ble angivelig publisert i amerikanske aviser 1. januar 2006.[5] Knoll og tott ble med tiden betraktelig mildere i tonen, og tidligere faste innslag som at Knoll og Tott får juling var helt fraværende i senere avsnitt. Serien var blant verdens mest populære i første halvdel av 1900-tallet, men trykkes i dag kun i et fåtall aviser og blader. Den distribueres gjennom King Features Syndicate.

Handling

Serien handler om tvillingguttene Knoll og Tott (originalt Hans og Fritz) som gjør opprør mot autoritetene, som oftest personifisert ved deres mor (Fru Vom), Kaptein Vom (som ikke er deres biologiske far) eller Megler Smekk. Ofte vanker det juling i ettertid, enten for Knoll og Tott eller for Kaptein Vom og Megler Smekk (som i originalen er skoleinspektør). I Knerr sin versjon av serien forekom også figurer som Fredrik, en eldre fetter av Knoll og Tott, Tuppen og Frøken Spjåk. Fra 1930-tallet utspilte handlingen seg utelukkende på en sydhavsøy, både i Knerr og Dirks sin versjon av serien, hvor familien slo seg ned.

I den originale versjonen snakker mange av figurene amerikansk-engelsk ispedd tysk aksent. På tysk er Katzenjammer blant annet et uttrykk for ekstrem fyllesyke.

I Norge

Knoll og Tott, eller «Knold og Tot,» debuterte i Norge i ukebladet Vor Tid, hvor den gikk 1909-10, og den gjorde også et kort gjestespill i Allers rundt samme tid. Det var imidlertid i ukebladet Hjemmet at serien slo an, hvor den var med fra første nummer i januar 1911, i begynnelsen under navnet Knold og Tots Uglspilstreger. Serien gikk i Hjemmet hver uke inntil 2017, da Hjemmet valgte å avslutte publisering av serien.

Julehefter

Rundt juletider i 1911 kom det første samleheftet, Knold og Tot i skole, og et hefte fulgte også i 1912, Knold og Tot til lands og til vands. Fra 1914 har Knoll og Tott utkommet som julehefte hvert år, med krigsåret 1944 som eneste unntak (antagelig grunnet papirmangel). Juleheftene fra før krigen var forbeholdt de velstående. Knold og Tot fra 1919 kostet en hel krone, like mye som en fisker fikk i daglønn. Heftet tilhører de mest solgte i Norge hver jul. Fram til 1950-tallet var det utelukkende Knerrs versjon av serien som ble anvendt i juleheftene; under 1910-tallet (og kanskje senere også) riktignok ofte i versjoner tegnet om av ukjente tegnere. I senere tiår har også Doc Winner og Joe Musials striper iblant vært trykket i juleheftene, men siden ca. år 2000 har forlaget konsekvent trykket striper av Knerr fra 1930- og 40-tallet (pr. 2021).

Fra 1988 utga Bladkompaniet hvert år et separat Knoll og Tott-julehefte under navnet Kapteinens Jul. Dette heftet hadde som formål å trykke Rudolph Dirks’ senere versjon av serien, The Captain and the Kids. Spørsmål rundt opphavsrett har imidlertid ført til at Kapteinens Jul siden 2002 enkelte år har bestått av rekonstruksjoner av Dirks’ striper, laget av den danske tegneren Henrik Rehr. I senere år er Kapteinens Jul blitt utgitt av Schibsted forlag.

 

Vi sitter altså med tegneseriehistorie i våre hender.

Men igjen sitter vi med følelsen av at merkelappen: Ingen jul uten, er fullstendig misvisende.

Her er ingen julestemning å spore.

Det medfører at julebloggredaksjonen bryter ut i sang, hvor vi parafraserer over Karius og Baktus:

Alt som vi av julestemning har fått, det er borte stort og smått

Alt har Egmont feiet bort, det er veldig dårlig gjort

Her er ikke noe nå, ingen julepepperkaker små

Ingen juletrær med julepynt på

Å. hvordan skal dette gå

Ingen stjerner her heller altså, men ikke like brutalt markert som i går.